Quyền Riêng Tư – 98BET.MOE Bảo Vệ Thông Tin Khách Hàng

Nhà cái 98BET luôn tôn trọng và coi trọng quyền riêng tư của khách hàng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng một cách an toàn và bảo mật. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của khách hàng cho bên thứ ba, trừ khi được phép theo luật hiện hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đều được truyền qua cổng bảo mật được mã hóa SSL-128 và được lưu trữ trong môi trường bảo mật có độ tin cậy cao. Chúng tôi có các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của khách hàng. Tất cả truy cập nội bộ vào dữ liệu đều được giám sát chặt chẽ.

Hãy cùng theo dõi tiếp các quy định nghiêm ngặt tại: 98BET.MOE

Quy định bảo vệ quyền riêng tư khách hàng tại 98BET

Quy định bảo vệ quyền riêng tư khách hàng tại 98BET
Quy định bảo vệ quyền riêng tư khách hàng tại 98BET

Quy định thông tin cung cấp

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của nhà cái 98BET, có thể cần cung cấp một số thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, v.v. Thông tin cá nhân này sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng
 • Xử lý yêu cầu của khách hàng
 • Tuân thủ quy định của pháp luật

Nhà cái 98BET sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừ khi được phép theo luật hiện hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Quy định tiếp nhận và xử lý thông tin

Ngoài các yêu cầu quy định pháp luật, nhà cái 98BET cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba sau:

 • Nhân viên của nhà cái 98BET, bao gồm nhân viên của các công ty liên quan.
 • Các đối tác của nhà cái 98BET, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ mạng thứ ba cung cấp dịch vụ liên quan cho khách hàng của nhà cái 98BET, chẳng hạn như dịch vụ an ninh, tín dụng và xét duyệt rủi ro.

Các nhà cung cấp dịch vụ mạng thứ ba có thể kiểm tra bất kỳ dữ liệu chi tiết nào mà nhà cái 98BET cung cấp cho họ, bao gồm cả dữ liệu từ kho dữ liệu công cộng hoặc kho dữ liệu cá nhân. Họ cũng có thể lấy và lưu giữ hồ sơ kiểm tra.

Nhà cái 98BET cũng có thể lấy thông tin cá nhân của khách hàng thông qua các nhà cung cấp dịch vụ mạng thứ ba.

Khi khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho nhà cái 98BET hoặc nhà cái 98BET nhận thông tin cá nhân của khách hàng từ nhà cung cấp dịch vụ mạng thứ ba, điều này đồng nghĩa với việc khách hàng đã đồng ý để nhà cái 98BET xử lý, sử dụng, ghi chép lại và tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.

Nhà cái 98BET có quyền bảo lưu, đóng băng hoặc đóng tài khoản của khách hàng bất cứ lúc nào dựa trên thông tin mà khách hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng thứ ba cung cấp.

Quy định về chính sách cookie

Khi khách hàng truy cập trang web của nhà cái 98BET, một tệp văn bản nhỏ gọi là cookie sẽ được lưu trữ trên máy tính của khách hàng. Cookie là một công nghệ phổ biến được sử dụng bởi hầu hết các trang web hiện đại. Cookie giúp các trang web ghi nhớ thông tin về các hoạt động của khách hàng, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích, vị trí và các tùy chọn cá nhân khác.

Quy định về chính sách cookie
Quy định về chính sách cookie

Nhà cái 98BET sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của khách hàng và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Cookie giúp chúng tôi:

 • Ghi nhớ ngôn ngữ ưa thích của khách hàng
 • Cung cấp nội dung và quảng cáo phù hợp với sở thích của khách hàng
 • Theo dõi hiệu suất của trang web của chúng tôi

Nhà cái 98BET cũng sử dụng địa chỉ IP của khách hàng để theo dõi hoạt động của khách hàng trên trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP là một số duy nhất được gán cho mỗi thiết bị kết nối với internet. Nhà cái 98BET sử dụng địa chỉ IP để:

 • Chống gian lận
 • Theo dõi hiệu suất của trang web của chúng tôi

Thông tin cookie và địa chỉ IP của khách hàng sẽ không được sử dụng để tạo tệp thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi sẽ xóa thông tin này theo định kỳ.

Quyền lưu trữ thông tin 98BET

Nhà cái 98BET cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng
 • Phòng chống gian lận
 • Tuân thủ các quy định pháp luật

Chúng tôi sẽ lưu trữ và theo dõi thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm số điện thoại và email. Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi không sử dụng trực tiếp thông tin cá nhân của họ cho các mục đích tiếp thị. Để thực hiện quyền này, khách hàng cần gửi đơn đăng ký bằng văn bản, cung cấp thông tin có thể chứng minh danh tính của họ (như: tài khoản, tên người dùng, thông tin đăng ký) và thông tin cá nhân không chính xác ở đâu và cần phải sửa đổi nội dung gì.

Khách hàng đồng ý với các quy tắc bảo vệ quyền riêng tư của nhà cái 98BET khi đăng ký mở tài khoản tại 98BET. Chúng tôi sẽ cập nhật điều khoản chính sách này theo định kỳ. Nếu có thay đổi gì ở chính sách này, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web có liên quan. Sau khi chính sách được thay đổi, việc khách hàng tiếp tục sử dụng trang web 98BET sẽ được coi là đã đồng ý với sự thay đổi của chính sách này. Nếu khách hàng không chấp nhận thay đổi chính sách này, khách hàng có thể lựa chọn ngừng dịch vụ trang mạng của chúng tôi.

Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các điều khoản của chính sách này và các điều khoản đặc biệt từng phần khác, thì các điều khoản đặc biệt từng phần sẽ được áp dụng.